Blog background image

Menadžer

Aleksandar Milenković

Aleksandar Milenković

Rođen: 19.01.1996. u Somboru
E-mail: milenkovicaleksandar96@gmail.com
Telefon: 0612773428

Završava studije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu.

Pored tog interesovanja, njegova druga ljubav su fitnes i body building kojim se bavi 7 godina.

Oduvek je imao potrebu da pomogne drugima, pogotovo kada je u pitanju rad na sebi u vidu poboljšanja fizičkog izgleda, samopouzdanja, ishrane i drugih karakteristika. 

Aleksadar: „U Ahileju sam relativno kratak period, ali taj kratak period mi je pomogao da steknem brojna iskustva i proširim svoje znanje u oblasti fitnesa i body buildinga. Od samog početka sam pokušavao da naučim što je više moguće i posle 7 godina to se nastavlja.“

Stoga, ukoliko želite da steknete i podelite iskustva za rad na sebi i napredak na bilo kom polju, a posebno na polju fitnesa i body builidnga, uvek možete da mu se obratite.